Ons voorstel

Wij willen voorstellen om de school te herbestemmen. De school zou plaats kunnen bieden aan een sociaal woonconcept, zoals co-housing (bijvoorbeeld een combinatie van seniorenwoningen en jonge gezinnen). Daarnaast stellen wij voor dat er een maatschappelijke functie voor de buurt komt (zoals een buurthuis of een buitenschoolse opvang), in combinatie met de ‘onderwijsbuffer’ die de gemeente wenst te behouden op dit kavel. We hebben deze plannen al doorgerekend* en denken dat het zeker haalbaar is. Het zou betekenen dat er zo’n 2 miljoen euro in de school wordt geïnvesteerd om deze weer in ere te herstellen. Geen commerciële belangen en beleggers, maar een collectief particulieren (de toekomstige bewoners) die de herbestemming vormgeven in intensief overleg met de buurt!

Zodra we met de gemeente, de wethouder en de buurt in overleg zijn geweest zullen we op deze website meer informatie delen over de plannen! We hopen op korte termijn met een verder uitgewerkt voorstel te komen, dat in lijn is met de wensen van de buurt en de wensen van de gemeente.

Succesvolle voorbeelden

We zijn in overleg met een aantal instanties een inventarisatie aan het maken van succesvolle voorbeelden van herbestemming van schoolgebouwen, en specifiek de verduurzaming van naoorlogs erfgoed. We zullen hier op korte termijn wat inspirerende voorbeelden delen, om een indruk te geven van de mogelijkheden.