We roepen iedereen op om tegen de sloop te stemmen middels deze petitie. We hopen te komen tot een plan waar de buurt beter van wordt. We hebben een voorstel, maar willen hierover met de buurt in gesprek!

Wij zijn tegen de sloop omdat de wijk Kromme Rijn één van de meest bijzondere naoorlogse wijken van Utrecht is, met hoge cultuurhistorische waarde. De modernistische architectuur van de school past onmiskenbaar bij de wijk.

De gemeente wil de school slopen zonder aan te geven wat ervoor in de plaats komt. Men wil de school behouden als ‘onderwijsbuffer’, maar het is nog érg onzeker of dit wel nodig gaat zijn.

Middels herbestemming zou de school plaats kunnen bieden aan een sociaal woonconcept. Daarnaast stellen wij voor dat er een maatschappelijke functie voor de buurt komt in combinatie met de ‘onderwijsbuffer’ die de gemeente wenst te behouden op dit kavel.

Bij dit buurtinitiatief willen we naast de wensen van de buurtbewoners nadrukkelijk ook de wensen van de gemeente meenemen (bijv. i.h.k.v. de onderwijsbuffer). We hebben een brief geschreven aan wethouder Anke Klein met de vraag hierover in gesprek te gaan.

Uiteraard is het voor ons buurtinitiatief nu heel belangrijk om veel aandacht te vestigen op onze petitie en ons initiatief, omdat we nog maar erg kort de tijd hebben om de sloop van de Rubenslaanschool tegen te houden. Hier vind u een overzicht van media-aandacht.

Nieuws

Lees hier de laatste updates!

Resultaten enquete

In december 2020 heeft het buurtinitiatief een enquete gehouden onder buurtbewoners, lees hier de wensen van de buurt!

Contact

Heb je vragen, opmerkingen, of wil je betrokken worden bij het buurtinitiatief? Mail ons : rubenslaanschool@gmail.com