Wijkbericht

In mei ontving de buurt een wijkbericht waarin bekend werd gemaakt dat de gemeente voornemens is de school te slopen. De enige reden voor de sloop die in de brief staat aangegeven is dat het pand in slechte staat is. Dat is echter te verwachten omdat het pand simpelweg niet is onderhouden door de gemeente. Zowel nieuwbouw als renovatie zouden grote investeringen vragen. Het pand is wel degelijk op te knappen voor een zeer redelijke prijs, dat blijkt ook uit de eigen technische evaluatie van de gemeente zoals dit met de buurt is gecommuniceerd. Maar omdat de gemeente nú nog geen duidelijke invulling heeft voor het pand of de grond is de argumentatie dat deze investering niet nú gemaakt kan worden, en dat de school daarom nú gesloopt moet worden. Deze onomkeerbare beslissing nú nemen, leidt tot afbraak van cultureel erfgoed zonder duidelijke visie op de toekomstige invulling.

Onderwijsbuffer

De gemeente wil de grond behouden als ‘onderwijsbuffer’, maar het is nog érg onzeker of dit wel nodig gaat zijn. In de schriftelijke beantwoording van raadsvragen op 19 juni (zie link hieronder) zegt de gemeente dat ze in hun eigen prognoses voor het jaar 2027 met de huidige onderwijscapactiteit zitten op 124% ten opzichte van de voorspelde behoefte. Volgens hun eigen voorspellingen gaan ze de grond dus tot 2027 in principe niet nodig hebben, en is deze enkel nodig als ‘buffer’. De gemeente hanteert overigens een norm van minimaal 112,5%, en stelt dat het herbestemmen van de school zou leiden tot het niet halen van de norm. Dit neemt echter niet weg dat de grond volgens de eigen prognoses waarschijnlijk niet ingevuld zal worden voor onderwijsdoeleinden.  Dit zou betekenen dat de school ‘voor niks’ gesloopt wordt en deze een ‘gat’ in de wijk gaat vormen. De buurt is bang voor een eindeloze ‘tijdelijke’ invulling van de grond, en voor onnodig verlies van dit prachtige pand.

De school staat al 12 jaar leeg, dus we zijn het eens met de gemeente dat er íets moet gebeuren. In ons alternatieve plan, herbestemming, willen we dan ook in het ontwerp rekening houden met de wens van de gemeente om een onderwijsbuffer te realiseren. We zouden daarom een deel van het kavel in willen richten met tijdelijke maatschappelijke functies, die indien nodig op termijn plaats zouden kunnen maken voor een onderwijsbuffer. We hebben de gemeente gevraagd om aan te geven hoeveel vierkante meter onderwijsbuffer de gemeente nodig denkt te hebben om aan de norm te kunnen voldoen, zodat we dit kunnen opnemen in ons plan. Een dergelijke flexibele en adaptieve invulling lijkt ons beter passen in de ‘krappe’ stad Utrecht dan een leegstaand kavel.

‘Tijdelijke’ invulling

De gemeente weet nog niet wat de invulling zou zijn van de grond nadat de school gesloopt is. Ook is dus nog onbekend hoe ‘tijdelijk’ deze invulling zal blijken te zijn (de gemeente lijkt een soort eindeloze ‘tijdelijkheid’ te suggereren). De gemeente heeft in gesprekken met buurtbewoners meerdere keren ‘Flexwonen’ als optie aangedragen, waarbij tijdelijke noodwoningen voor de opvang van bijvoorbeeld studenten en migranten die nog geen woning hebben op het terrein komen te staan. De gemeente zegt in gesprek te willen met de buurt over de tijdelijke invulling, maar op dit moment is het voor ons té onzeker en onduidelijk wat de invulling zal worden en wat de consequenties hiervan zullen zijn voor de wijk. Bovendien is er een grote kans dat de school dus ‘voor niks’ wordt gesloopt.