Voor vragen / opmerkingen kunt u mailen naar rubenslaanschool@gmail.com. Als u deel wilt uitmaken van een groep buurtbewoners die actief meedenken over de toekomstige plannen dan kunt u dit ook via een mail kenbaar maken.

We nodigen u allen uit om op donderdagavond 30 juli om 20:00 op het schoolplein van de Kohnstammschool een buurtbijeenkomst (op gepaste 1.5m afstand van elkaar) bij te wonen waar we vragen beantwoorden en de plannen toelichten.

We hopen op uw steun te kunnen rekenen, en dat u de petitie tégen de sloop en vóór herbestemming zult tekenen.